Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach im. Żołnierzy 4pp "Czwartaków" jest szkołą publiczną funkcjonującą od 1970r. 2 września 1970r. jej progi przekroczyło 478 uczniów, którzy uczyli się w 14 oddziałach i siedmiu salach lekcyjnych. Zatrudnionych było 17 nauczycieli. Placówką kierował pan Kazimierz Zapała - kierownik szkoły.

W roku szkolnym 1971-72 oddano do użytku II pawilon i gabinet lekarski, w 1973- pozostałą część budynku.

W czerwcu 1974r. szkołę opuścili pierwsi absolwenci. W tym samym roku Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski wystąpili z wnioskiem o nadanie szkole imienia Janka Krasickiego, co stało się faktem 21 września 1975r. Szkołą kierowała wówczas pani Joanna Markiewicz.

W roku 1977 w szkole otwarto Szkolną Izbę Pamięci a w roku 1983 nadano Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego za zasługi i osiągnięcia w wychowywaniu młodzieży. W latach 1979-91 dyrektorem szkoły był pan Czesław Krawczyk. 21 września 1985 r. szkoła uroczyście świętowała swój jubileusz 15-lecia.

Od 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Halina Obręcka. 22 września 1996r. Szkoła Podstawowa nr 28 przyjęła imię Żołnierzy 4pp "Czwartaków". W piśmie uzasadniającym wybór Patrona napisano: " …przyjmując takie imię pragniemy nawiązać do tradycji walk o Polskę, o nasz byt i niepodległość, także do lokalnych tradycji w Kielcach. Nazwą tą chcemy uczcić 4 pułk piechoty Legionów AK, a także wszystkie polskie pułki noszące numer 4...".

Od tego czasu w dniu 10 listopada szkoła obchodzi swoje święto. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Żołnierzy 4 pp "Czwartaków" oraz szkołami " Czwartackimi". Organizuje konkurs wiedzy o Czwartakach i szkolny złaz "Śladami Czwartaków".

Obecnie szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze zorganizowaną i wyposażoną w niezbędne pomoce dydaktyczne. Posiada pracownię informatyczną, Szkolne Centrum Informacji, sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne lub projektory i komputery. Podstawą strategii szkoły jest zapewnienie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie oraz podnoszenie efektywności nauczania. Od wielu lat uczniowie osiągają najwyższe wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty oraz odnoszą znaczące sukcesy w konkursach na szczeblu miasta, województwa i kraju.

Absolwenci doskonale radzą sobie w gimnazjach. Szkoła bardzo dba o wszechstronny rozwój swych uczniów, przedstawia im bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W budowaniu coraz lepszej szkoły mądrze i aktywnie uczestniczą rodzice.

Szkoła jest organizatorem wielu prestiżowych konkursów i uroczystości m.in. Tygodnia Kultury Europejskiej, Międzyszkolnego Konkursu Szybkiego Czytania, Tygodnia Kultury Języka. Należy do Klubu Szkół Uczących się, posiada tytuły: "Szkoła z klasą", "Szkoła promująca zdrowie", "Szkoła Ucząca się", "Szkoła Odkrywców Talentów", certyfikat PN-EN ISO 9001:2001, złotą odznakę opiekuna Miejsc Pamięci.

Współpracuje ze szkołami na Litwie i Ukrainie, realizuje międzynarodowe projekty i programy edukacyjne.

Aktualnie uczy się w niej ponad 500 uczniów, pracują 62 osoby, w tym 42 nauczycieli. Pozycja szkoły jest stabilna, gdyż dzięki bardzo dobrej renomie w mieście szczyci się nadmiarem kandydatów.

 

Zaloguj do e_Dziennika

PROJEKT mPotęga

Kontakt

25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5
telefony:
- Dyrektor: 41 36-76-088
- Sekretariat: 41 36-76-723
- Fax: 41 36-76-926
Nr rachunku bankowego (TYLKO do opłat za obiady):
88 1050 1461 1000 0090 3132 6805
NOWY nr rachunku bankowego Rady Rodziców (wyłącznie do wpłat na Radę Rodziców):
44 1240 4416 1111 0010 9326 4603
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sp28.kielce.eu