7 czerwca w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki w Języku Angielskim i Niemieckim dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – gościliśmy zarówno solistów, jak i zespoły wokalne. Cel konkursu to rozwijanie pasji i talentów uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim, a także popularyzowanie kultury europejskiej. Jury pod przewodnictwem pani Małgorzaty Bartosik – nauczyciela muzyki SP 28 oceniało umiejętności wokalne uczestników, poprawność posługiwania się językiem angielskim i niemieckim, dobór repertuaru i interpretację, a także ogólny wyraz artystyczny. Zarówno soliści, jak i zespoły wokalne prezentowali bardzo wysoki poziom.


                               W kategorii soliści Jury przyznało:
                               I miejsce – Adam Bulski SP 34
                               II miejsce – Kinga Pilśniak SP 33
                               III miejsce – Weronika Pokrzywińska SP 2

                                                                  W kategorii zespoły wokalne:
                                                                  I miejsce – zespół z SP 34
                                                                  II miejsce – zespół z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
                                                                  III miejsce – zespół z SP 33
                                                 Jury przyznało również wyróżnienia w obu kategoriach.
                                                 Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.