Dzień trzeci - Trójmiasto

Dziań czwarty

Dzień czwarty - Hel-Jastrzębia Góra

Dzień piąty - pożegnanie z morzem. To były wyjątkowe lekcje, dziękujemy!