Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli (od 27 IV 2019 r.)  od najbliższego poniedziałku, tj. 29 kwietnia 2019 r. zajęcia będą się odbywały według planu.

Jednocześnie przypominamy, że dni: 30 IV 2019 r. (wtorek) i 2 V 2019 r. (czwartek) zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele będą pełnić dyżury w szkolnej świetlicy w godzinach: 7:00-17:00. Kuchnia w tych dniach nie wydaje obiadów.