Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKOTEST odbędzie się zgodnie z planem 26 kwietnia 2019r. o godzinie 9:00. Uczniów klas 4-8 biorących udział w konkursie proszę o kontakt w dniu 24 kwietnia 2019r. w godzinach 8:00 - 11:00 (świetlica szkolna) w sprawach organizacyjnych.

Anetta Hładka-Tomaszewska