W dniach 15 - 17.04.2019r. odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty. Zobowiązujemy uczniów klas 8 do obecności w tych dniach już o godz. 8:00. Przypominamy o konieczności posiadania legitymacji szkolnej. Dni egzaminu ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych uczniów szkoły.