15 marca uczniowie klasy 6c i 7a pod opieką pań: Jolanty Mierzwy, Grażyny Monik- bukowskiej i Anety Błaszkiewicz odwiedzili siedzibę Sądu Rejonowego w Końskich. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Sędziego Sądu Rodzinnego Norberta Krawczyka. Pana Sędzia zapoznał uczniów z kwestią odpowiedzialności karnej osób dorosłych i nieletnich, z zasadami postępowania karnego i z systemem sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Uczniowie wzięli również udział w inscenizacji rozprawy sądowej. Trzeba przyznać, że popisali się nie tylko kreatywnością, ale udowodnili, że stosowanie środków retorycznych w wypowiedziach nie jest im obce. Wiele emocji wzbudził element procesu angielskiego (peruki). Spotkanie zakończyło się konkursem z zakresu tematyki prawnej. Zwycięska drużyna otrzymała oceny celujące z języka polskiego. 

Zajęcia były dla uczniów ekscytującym doświadczeniem.