Od 19.03.2019 r. do 27.03.2019 r. do godz. 15:00 

trwa przyjmowanie podań od rodziców zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego. 

 

Więcej informacji w zakładce:

Organizacja pracy - Zapisy do szkoły i zerówki