Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach zaprasza do udziału w I Miejskim Konkursie Krasomówczym 

dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych


"Mistrz oracji 12+"


który odbędzie się 23 maja 2019 r. w Domu Kultury „Zameczek”

 

Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości
J. Piłsudski

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia uczestnika oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i wykorzystanie wizerunku do pobrania w zakładce konkursy - Miejski Konkurs Krasomówczy.