5 marca uczeń klasy 8d Maciej Stępień przygotował dla swoich kolegów lekcję informatyki. Maciek przedstawił bardzo ciekawą prezentację na temat historii komputera stacjonarnego oraz omówił poszczególne elementy jego budowy. Na koniec uczeń samodzielnie złożył komputer. Lekcja ta była dla uczniów nowym doświadczeniem. Maciek, którego pasją jest informatyka, wchodząc w rolę uczącego, podzielił się swoimi umiejętnościami i wiedzą ze swoimi kolegami. Uczenie innych pozwala na utrwalenie posiadanych wiadomości i umiejętności oraz na rozwój nowych umiejętności, wymaga kreatywności i otwartości od uczniów.