W tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej edycji, przypadającej na dzień 5 lutego, brzmiało „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Podczas obchodów staraliśmy się zachęcić do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.
W ramach obchodów DBI 2019 w miesiącu lutym przeprowadziliśmy różnorodne działania. W naszej szkole od dawna realizowane są zajęcia z uczniami i spotkania dotyczące problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie, ale po raz pierwszy zgłosiliśmy chęć uczestnictwa w obchodach DBI na stronie www.saferinternet.pl.
Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną dotyczącą DBI, na której znalazły się również plakaty i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Na lekcjach informatyki dowiedzieliśmy się, z jakimi zagrożeniami możemy spotkać się w sieci, poznaliśmy zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie oraz gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Dodatkowo uczniowie klas starszych przeprowadzili zajęcia dla młodszych kolegów. Uczestniczyliśmy również w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpieczny Internet – działajmy razem” oraz konkursie na prezentację multimedialną dotyczącą bezpiecznego serfowania w sieci.