UWAGA KONKURS!  

 

 

Biblioteka Szkolna zachęca uczniów kl. I-III i VI-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: 

Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie we współpracy z Fundacją „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny „Najpierw była książka –literaccy bohaterowie popularnych animacji”.

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację regularnego czytania dzieciom
w placówkach oświatowych ,a także szerzenie wiedzy o literaturze dziecięcej i sztuce animacji oraz inspirowanie działalności plastycznej dzieci.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej:

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/konkurs_plastyczny

http://www.muzeumdobranocek.com.pl/p/?ml=3&lang=pl&page=1&id=676