20 lutego 2019 r. klasa Ia pod opieką Katarzyny Młodawskiej i Jadwigi Grzyb wzięła udział w zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną filia nr 12 w Kielcach warsztatach.
Uczniowie poznali numery alarmowe niezbędne w przypadku wystąpienia zagrożenia życia czy zdrowia, zasady udzielania pierwszej pomocy i ruchu drogowego. Zdobytą wiedzę dzieci utrwaliły przez zabawę i praktyczne zadania.