„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”
Maria Skłodowska-Curie

11 stycznia 2019 r. chętni uczniowie z klas siódmych i ósmych uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. NOC BIOLOGÓW. Była to już 8 edycja projektu. Frekwencja zaskoczyła organizatorów. Bardzo liczna grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. I. Sztandery, p. B. Nosek, p. J. Borowskiej i p. .E. Radomskiej uczestniczyła w proponowanych przez organizatorów warsztatach, pokazach, obserwacjach i eksperymentach. 
Nasi uczniowie poznali techniki mikroskopowe, zobaczyli komórkę w mikrowymiarze przy użyciu mikroskopu elektronowego oraz tajemnice DNA. Poszerzyli swoją wiedzę na temat osobliwości przyrody parków krajobrazowych w Polsce i województwie świętokrzyskim. 
Profesorowie wyjaśniali szczepić czy nie szczepić, czy alergenny pyłek roślin unosi się w powietrzu. Można było posłuchać m.in. o owadach jako żywności przyszłości, roślinach leczniczych, ale także o kozach, pszczołach i ich produktach, o alternatywnym wykorzystaniu składników krwi. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Uczniowie oglądali sale wykładowe, laboratoria i pracownie badawcze, gdzie pod opieką naukowców mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia i eksperymenty.