Odpłatność za obiady w styczniu

 

wynosi 48,00zł

 

PŁATNOŚĆ do 15 stycznia

 

Prosimy o terminowe wpłaty!!!