Czym jest debata? Kto i w jakim celu ułożył Prawa Dziecka? Jak one brzmią? Jakie korzyści wypływają z ich znajomości? Na te i wiele innych pytań podjęliśmy próbę odpowiedzi podczas pierwszej szkolnej debaty zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły.
W debacie wzięli udział przedstawiciele klas 4-8. Metodą pracy w grupach powstały plakaty, które ukazują:

  • z czym kojarzy nam się słowo „dziecko”
  • jakie prawa dziecka zostały złamane wobec bohaterów znanych dziecięcych bajek?