28 listopada odbył się w naszej szkole I Międzyświetlicowy Konkurs Recytatorsko-Plastyczny „Polska – moja Ojczyzna”. Jego głównym celem było krzewienie wśród młodego pokolenia postawy patriotycznej oraz uhonorowanie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięło w nim udział aż 15 reprezentantów kieleckich szkół podstawowych. W komisji zasiadł polonista – nasz Pan Wicedyrektor Mariusz Śliwiński oraz plastyk – pasjonata - Pani Małgorzata Szostak. Podczas oceniania poszczególnych występów wspierały ich dwie nauczycielki wylosowane spośród innych szkół. Zadaniem wszystkich uczestników była piękna recytacja wierszy o tematyce patriotycznej wraz z prezentacją prac plastycznych, będących odbiciem artystycznym treści utworów. Przerwę konkursową uświetniły uczennice naszej szkoły: Maja Zagrodzka z kl. 4b, Maja Sikora z kl. 2c, Julia Tatarska z kl. 2c oraz założony na potrzeby konkursu zespół wokalny „Czwartaczki” w składzie: Jagoda Głowacka, Marta Kosowska oraz Maja Tyczkowa – z kl. 3c. Specjalnymi wyróżnieniami zostali odznaczeni wszyscy pierwszoklasiści: Julia Kubara z SP nr 15, Filip Litwinek z SP nr 34 oraz Karol Jagiełło z SP nr 27.

Na podium stanęły:

I MIEJSCE – AMELIA MILA - SP IM.ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 
II MIEJSCE – AMELIA ZIĘBA - SP NR 28
III MIEJSCE – KAROLINA WCIŚLIK - SPI NR 11

 

Każdemu uczniowi został uroczyście wręczony dyplom, medal oraz prezent. Specjalne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali wszyscy opiekunowie.
Na sukces przedsięwzięcia złożył się wysiłek wielu osób… za co serdecznie dziękujemy!