W naszej szkole jest realizowany projekt „ Scottie uczy matematyki” . Jest on adresowany do uczniów klas V. Kwota dofinansowania to 5000 zł., która została pozyskana w ramach Konkursu Grantowego Programu "mPotęga" (projekt dofinansowany przez Fundacja mBanku).  W ramach projektu odbywać się będą zajęcia praktyczne dla dzieci, w czasie których wejdą one w świat programowania i kodowania, będą tworzyć algorytmy, jak również warsztaty dla ich rodziców na temat „Świat matematyczny a nowoczesne technologie ICT”. Także zostaną zakupione do szkoły roboty o nazwie OZOBOT, które będą wykorzystywane na zajęciach projektowych, a w późniejszym czasie również na innych zajęciach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia rozwiną logiczne myślenie u uczniów, myślenie komputacyjne, co w przyszłości przyniesie wiele korzyści dla rozwoju ucznia, przełoży się na osiąganie lepszych wyników w przedmiotach ścisłych (m.in.matematyce, fizyce, informatyce).