29 listopada obchodziliśmy 188 rocznicę wybuchu powstania listopadowego.

Jak co roku pod Krzyżem Powstańczym przy zbiegu ulic Zagórskiej i Źródłowej w Kielcach odbyła się uroczystość, której byliśmy organizatorem wraz  z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Uczniowie naszej szkoły  zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Natomiast Karol Otwinowski, z Muzeum Historii Kielc przedstawił rys historyczny powstania listopadowego na Kielecczyźnie. Przed krzyżem powstańczym wiązanki kwiatów złożyli  przedstawiciele władz: Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek,  Senator Pan Krzysztof Słoń,  Prezydent Kielc Pan Bogdan Wenta, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik. W uroczystości  uczestniczyli także przedstawiciele  organizacji kombatanckich, uczniowie kieleckich szkół i mieszkańcy Kielc.