Serdeczne podziękowania składamy

Panu Tadeuszowi Czai

za udostępnienie nam zdjęć unikatowej wartości! 

Dzięki temu nasi uczniowie jeszcze bardziej mogli przybliżyć sobie losy patrona szkoły - Żołnierzy 4 pp "Czwartaków".