7 listopada p. Łukasz Stochmal – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, w ramach lekcji wychowania fizycznego poprowadził dla klas 4c i 4d zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykład i ćwiczenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.